fbpx

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

×Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn

Locatie

Locaties en data

Eerste deel

Tweede deel

10-09-2019

Doelgroep

Huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen

Accreditatie ID

ID 374009

Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het toepassen van insulinetherapie is het van belang om voldoende kennis te hebben en ervaring op te doen (en te behouden). De cursus wordt gegeven in twee delen: module 1 en 2 zijn samengevoegd in een middag/ avondprogramma en module 3 vindt 1-2 maanden later plaats.

Het belangrijkste leerdoel van de Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden.

De eindtermen zijn dan ook als volgt geformuleerd:

Kennis:

- Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM)
- Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen
- Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie
- Verschillende fasen van insulinetherapie
- Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie)
- Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie)
- Profielen van de verschillende insulines
- Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie
- Startschema’s (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
- Aanpassen van insulineschema’s
- Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie)
- Insulinegebruik bij verre reizen en sport.
- Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten
- Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

Vaardigheden:

- Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren
- Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline.
- Aanpassen insulineschema’s

De cursist kent hierbij veel zelfwerkzaamheid en wordt “aan de hand meegenomen” bij het instellen van een zelf ingebrachte patiënt. De cursus wordt gegeven door ervaren huisartsen en diabetesverpleegkundigen.

Module 1, 1e dag, Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen

13.00 - 13.30 uur ontvangst en registratie met koffie/thee en een broodje
13.30 - 15.30 uur pathofysiologie, zelfcontrole
15.30 - 15.45 uur koffie/thee
15.45 - 17.30 uur injectietechniek, insulineprofielen
17.30 - 18.15 uur warm/koud buffet


Module 2, 1e dag, Startschema’s, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie

18.15 - 19.30 uur startschema's en aanpassen
19.30 - 19.45 uur koffie/thee
19.45 - 21.30 uur koorts, braken, sport, corticosteroïden


Intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk.

Module 3, 2e dag, opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

17.30 - 18.00 uur ontvangst en registratie met warme/koude maaltijd
18.00 - 19.30 uur opfrissen profielen, hoe aanpassen
19.30 - 19.45 uur koffie/thee
19.45 - 21.30 uur zelf ingebrachte casuïstiek

Plaats: Dag: Datum: Locatie:

Accreditatie verleend door:

CvAH 10  punten
NVvPO 10  punten
V&VN 10  punten
VSR 10  punten

Het cursusgeld bedraagt  495 euro.

In dit bedrag zijn inbegrepen:
- 3 bijeenkomsten van 10 uur totaal
- broodjesbuffet of warme/koude maaltijd, koffie en/of thee
- het boek "Insulinetherapie in de Eerste Lijn"
- syllabus
- begeleiding en afhandeling huiswerk voor module 3