fbpx

NHG-Standaard Chronische nierschade

Locatie

Houten, Van der Valk Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

Datum

01-12-2021

Locaties en data

Begintijd

17:30

Eindtijd

21:45

Doelgroep

Huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen

Accreditatie ID

ID 433195

In casus gestuurd onderwijs zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen.

De scholing is ontwikkeld voor huisarts en POH; tijdens de avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Prevalentie van chronische nierschade
• Diagnostiek van chronische nierschade: stadiering aan de hand van eGFR en albuminerie
• De oorzaken van nierschade (met o.a. aandacht voor acute nierschade)
• De relatie CVRM, diabetes en nierschade
• Verschillen tussen de oude en de nieuwe standaard Chronische Nierschade
• Handvatten voor de praktijk, samenwerking 1e-2e lijn (verwijs en terugverwijsbeleid) en casuïstiek

De scholing wordt gegeven door zeer ervaren docenten van Langerhans en een nefroloog/ vasculair internist (uit de regio)

Deze scholing wordt ook ONLINE gegeven.

 

17.30 - 18.00 uur ontvangst en registratie met maaltijd
18.00 uur aanvang cursus
19.30 - 19.45 uur koffie-, theepauze
19.45 uur vervolg cursus
21.45 uur einde cursus

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Prevalentie van chronische nierschade
• Diagnostiek van chronische nierschade: stadiering aan de hand van eGFR en albuminerie
• De oorzaken van nierschade (met o.a. aandacht voor acute nierschade)
• De relatie CVRM, diabetes en nierschade
• Verschillen tussen de oude en de nieuwe standaard Chronische Nierschade
• Handvatten voor de praktijk, samenwerking 1 e -2 e lijn (verwijs en terugverwijsbeleid) en casuïstiek

Plaats: Dag: Datum: Locatie:
Houten Woensdag 01-12-2021 Van der Valk Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

Deze nascholing wordt georganiseerd door Stichting Langerhans en richt zich op huisartsen, praktijkondersteuners/verpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen.

De nascholing is geaccrediteerd voor 4 punten door de volgende beroepsverenigingen:

CvAH (ABC1), Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, NVvPO.

 

Het cursusgeld bedraagt  149,50 euro.

In dit bedrag zijn inbegrepen:
- syllabus
- Een kortingsbon van € 15,- voor o.a. het boek Chronische Nierschade
- maaltijd, koffie en/of thee