fbpx

Langerhanssymposium 2021 Zwolle

Ook in 2021 gaat het grootste diabetesevent van Nederland door. Op dinsdag 12 oktober vindt de 17 editie van het Langerhanssymposium zowel online als op locatie plaats met als thema “Insulinetherapie in de 1e lijn. To be or not...

17e Langerhanssymposium 2021

Ook in 2021 gaat het grootste diabetesevent van Nederland door. Op dinsdag 12 oktober vindt de 17 editie van het Langerhanssymposium online plaats met als thema “Insulinetherapie in de 1e lijn. To be or not to be?” Want is...

De nieuwe NHG-Standaard DM2 2021 in één avond

De nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 zal voor een deel van de patiënten in de eerste lijn drastisch veranderen door een bredere inzet van SGLT2-remmers en GLP1-analogen. Langerhans heeft samen met de auteurs van deze nieuwe Standaard een...

Online Thema-avond 2021

Afbouwen van medicatie bij kwetsbare patiënten met diabetes. Een praktisch handvat voor verantwoorde afbouw van glucose-, bloeddruk- en lipidenverlagende medicatie. In de thema-avonden, opvolger van de bekende “opvolgavonden”, belichten wij jaarlijks een thema dat op dat moment actueel is en...

Gemiddelde op basis van 43 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 43 klantbeoordelingen

Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn

Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het toepassen van insulinetherapie is het van belang om voldoende kennis te hebben en ervaring op te doen (en te...

Thema-avond 2021

In de thema-avonden, opvolger van de bekende “opvolgavonden”, belichten wij jaarlijks een thema dat op dat moment actueel is en relevant voor de zorgverlener in de 1e lijn. In 2021 staat het afbouwen van medicatie bij kwetsbare patiënten met...

ONLINE Flash Glucose Monitoring (FGM) in de huisartspraktijk

Het meten van het bloedglucose is een belangrijk onderdeel bij de behandeling met insuline. Een aantal patiënten in de eerste lijn staat op een intensieve insulineregime (4 x per dag insuline spuiten, 1 x basaal en 3 x bolus...

Gemiddelde op basis van 16 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 16 klantbeoordelingen

ONLINE Startcursus Insulinetherapie – module 1 en 2

LET OP: de gehele startcursus Insulinetherapie bestaat uit 3 modules. Schrijft u zich dus nog los in voor module 3! Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor...

Gemiddelde op basis van 29 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 29 klantbeoordelingen

Basiscursus Diabetes

‘Basiscursus Diabetes voor (wijk) verpleegkundigen, POH’s en overige hulpverleners’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.

ONLINE Startcursus Insulinetherapie – module 3

LET OP: de gehele startcursus Insulinetherapie bestaat uit 3 modules. Schrijft u zich dus ook in voor module 1&2! Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het...

Gemiddelde op basis van 25 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 25 klantbeoordelingen

NHG-Standaard Chronische nierschade

In casus gestuurd onderwijs zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen. De scholing is ontwikkeld...

ONLINE Verdiepingscursus Insulinetherapie

De Verdiepingscursus Insulinetherapie ziet Langerhans als een nadrukkelijk en verplicht vervolg op de Startcursus Insulinetherapie. In de Startcursus komen in drie dagdelen de beginselen van insulinetherapie bij DM2 in de eerste lijn aan bod. Daarmee kan men een start...

Gemiddelde op basis van 35 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 35 klantbeoordelingen

Verdiepingscursus Insulinetherapie

De Verdiepingscursus Insulinetherapie ziet Langerhans als een nadrukkelijk en verplicht vervolg op de Startcursus Insulinetherapie. In de Startcursus komen in drie dagdelen de beginselen van insulinetherapie bij DM2 in de eerste lijn aan bod. Daarmee kan men een start...

ONLINE NHG-Standaard Chronische nierschade

In casus gestuurd ONLINE onderwijs zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen. De scholing is...

Gemiddelde op basis van 12 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 12 klantbeoordelingen

Flash Glucose Monitoring (FGM) in de huisartspraktijk

Het meten van het bloedglucose is een belangrijk onderdeel bij de behandeling met insuline. Een aantal patiënten in de eerste lijn staat op een intensieve insulineregime (4 x per dag insuline spuiten, 1 x basaal en 3 x bolus...

ONLINE Acute diabetesvragen voor AIOS en (jonge) huisartsen

Huisartsen geven aan tijdens de opleiding te weinig diabeteservaring op te doen, met name op het gebied van insulinetherapie. Dit komt mede doordat het leeuwendeel van deze zorg verleend wordt door de POH’s, terwijl u als (jonge) huisarts beslissingen...

Gemiddelde op basis van 13 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 13 klantbeoordelingen

Praktische diabeteszorg

Deze scholing is alleen bedoeld voor verzorgenden (vpk) in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg Stichting Langerhans verzorgt educatie om de diabeteszorg in de eerste lijn te optimaliseren en vanuit dat kader willen we ook graag bijdragen aan de zorg...

Gemiddelde op basis van 1 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 1 klantbeoordeling

Basiscursus Diabetes voor artsen (i.o)

De ‘Basiscursus diabetes voor artsen’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg. In een dag wordt...