fbpx

18e Langerhans Symposium Utrecht

Live vanuit Tivoli Utrecht zullen we op dinsdag 21 juni 2022 De Diabeteswereld Draait Door draaien. De 18e editie van het Langerhanssymposium heeft als titel: Diabetes van top tot teen. U kunt er op locatie bijzijn, en zoals u...

ONLINE 18e Langerhans Symposium

Live vanuit Tivoli Utrecht zullen we op dinsdag 21 juni 2022 De Diabeteswereld Draait Door uitzenden. De 18e editie van het Langerhanssymposium heeft als titel: Diabetes van top tot teen. U kunt ook dit jaar het symposium vanuit huis...

ONLINE Thema-avond 2022

Met het verschijnen van de nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus in november 2021 is duidelijk dat maatwerk ook “uw pakkie aan” moet zijn. De diabetespatiënten die u ziet in de dagelijkse praktijk vormen immers geen homogene groep en we krijgen...

De nieuwe NHG-Standaard DM2 2021 in één avond

De nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 zal voor een deel van de patiënten in de eerste lijn drastisch veranderen door een bredere inzet van SGLT2-remmers en GLP1-analogen. Langerhans heeft samen met de auteurs van deze nieuwe Standaard een...

Gemiddelde op basis van 142 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 142 klantbeoordelingen

ONLINE Startcursus Insulinetherapie – module 1 en 2

LET OP: de gehele startcursus Insulinetherapie bestaat uit 3 modules. Schrijft u zich dus nog los in voor module 3! Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor...

Gemiddelde op basis van 35 beoordelingen:
Waardering 4 op 5 gebaseerd op 35 klantbeoordelingen

Basiscursus Diabetes

‘Basiscursus Diabetes voor (wijk) verpleegkundigen, POH’s en overige hulpverleners’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.

ONLINE Flash Glucose Monitoring (FGM) in de huisartspraktijk

Het meten van het bloedglucose is een belangrijk onderdeel bij de behandeling met insuline. Een aantal patiënten in de eerste lijn staat op een intensieve insulineregime (4 x per dag insuline spuiten, 1 x basaal en 3 x bolus...

Gemiddelde op basis van 19 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 19 klantbeoordelingen

ONLINE Startcursus Insulinetherapie – module 3

LET OP: de gehele startcursus Insulinetherapie bestaat uit 3 modules. Schrijft u zich dus ook in voor module 1&2! Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het...

Gemiddelde op basis van 28 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 28 klantbeoordelingen

ONLINE Verdiepingscursus Insulinetherapie

De Verdiepingscursus Insulinetherapie ziet Langerhans als een nadrukkelijk en verplicht vervolg op de Startcursus Insulinetherapie. In de Startcursus komen in drie dagdelen de beginselen van insulinetherapie bij DM2 in de eerste lijn aan bod. Daarmee kan men een start...

Gemiddelde op basis van 40 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 40 klantbeoordelingen

ONLINE NHG-Standaard Chronische nierschade

In casus gestuurd ONLINE onderwijs zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen. De scholing is...

Gemiddelde op basis van 15 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 15 klantbeoordelingen

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verzorgenden

Voor Verzorgenden in de thuiszorg en verzorgingshuizen In navolging van de succesvolle basiscursus Praktische Diabeteszorg in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg biedt Stichting Langerhans nu een verdiepingscursus aan. Door de bespreking van herkenbare casuïstiek krijgt u praktische handvaten om...

ONLINE Acute diabetesvragen voor AIOS en (jonge) huisartsen

Huisartsen geven aan tijdens de opleiding te weinig diabeteservaring op te doen, met name op het gebied van insulinetherapie. Dit komt mede doordat het leeuwendeel van deze zorg verleend wordt door de POH’s, terwijl u als (jonge) huisarts beslissingen...

Gemiddelde op basis van 18 beoordelingen:
Waardering 4 op 5 gebaseerd op 18 klantbeoordelingen

Basiscursus Diabetes voor artsen (i.o)

De ‘Basiscursus diabetes voor artsen’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg. In een dag wordt...