fbpx

Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn

Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het toepassen van insulinetherapie is het van belang om voldoende kennis te hebben en ervaring op te doen (en te...

Online Thema-avond 2021

Afbouwen van medicatie bij kwetsbare patiënten met diabetes. Een praktisch handvat voor verantwoorde afbouw van glucose-, bloeddruk- en lipidenverlagende medicatie. In de thema-avonden, opvolger van de bekende “opvolgavonden”, belichten wij jaarlijks een thema dat op dat moment actueel is en...

Gemiddelde op basis van 50 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 50 klantbeoordelingen

De nieuwe NHG-Standaard DM2 2021 in één avond

De nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 zal voor een deel van de patiënten in de eerste lijn drastisch veranderen door een bredere inzet van SGLT2-remmers en GLP1-analogen. Langerhans heeft samen met de auteurs van deze nieuwe Standaard een...

Gemiddelde op basis van 53 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 53 klantbeoordelingen

Basiscursus Diabetes

‘Basiscursus Diabetes voor (wijk) verpleegkundigen, POH’s en overige hulpverleners’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.

ONLINE Startcursus Insulinetherapie – module 1 en 2

LET OP: de gehele startcursus Insulinetherapie bestaat uit 3 modules. Schrijft u zich dus nog los in voor module 3! Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor...

Gemiddelde op basis van 30 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 30 klantbeoordelingen

ONLINE Flash Glucose Monitoring (FGM) in de huisartspraktijk

Het meten van het bloedglucose is een belangrijk onderdeel bij de behandeling met insuline. Een aantal patiënten in de eerste lijn staat op een intensieve insulineregime (4 x per dag insuline spuiten, 1 x basaal en 3 x bolus...

Gemiddelde op basis van 17 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 17 klantbeoordelingen

ONLINE Startcursus Insulinetherapie – module 3

LET OP: de gehele startcursus Insulinetherapie bestaat uit 3 modules. Schrijft u zich dus ook in voor module 1&2! Insulinetherapie is in de 1e lijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het...

Gemiddelde op basis van 26 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 26 klantbeoordelingen

ONLINE Verdiepingscursus Insulinetherapie

De Verdiepingscursus Insulinetherapie ziet Langerhans als een nadrukkelijk en verplicht vervolg op de Startcursus Insulinetherapie. In de Startcursus komen in drie dagdelen de beginselen van insulinetherapie bij DM2 in de eerste lijn aan bod. Daarmee kan men een start...

Gemiddelde op basis van 36 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 36 klantbeoordelingen

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verpleegkundigen

Voor Verpleegkundigen in thuiszorg en verzorgingshuizen In navolging van de succesvolle basiscursus Praktische Diabeteszorg in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg biedt Stichting Langerhans nu een verdiepingscursus aan. Door de bespreking van herkenbare casuïstiek en de achtergronden hierbij krijgt u...

ONLINE NHG-Standaard Chronische nierschade

In casus gestuurd ONLINE onderwijs zal o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en nierfalen. De scholing is...

Gemiddelde op basis van 13 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 13 klantbeoordelingen

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verzorgenden

Voor Verzorgenden in de thuiszorg en verzorgingshuizen In navolging van de succesvolle basiscursus Praktische Diabeteszorg in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg biedt Stichting Langerhans nu een verdiepingscursus aan. Door de bespreking van herkenbare casuïstiek krijgt u praktische handvaten om...

ONLINE Acute diabetesvragen voor AIOS en (jonge) huisartsen

Huisartsen geven aan tijdens de opleiding te weinig diabeteservaring op te doen, met name op het gebied van insulinetherapie. Dit komt mede doordat het leeuwendeel van deze zorg verleend wordt door de POH’s, terwijl u als (jonge) huisarts beslissingen...

Gemiddelde op basis van 14 beoordelingen:
Waardering 5 op 5 gebaseerd op 14 klantbeoordelingen

Basiscursus Diabetes voor artsen (i.o)

De ‘Basiscursus diabetes voor artsen’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg. In een dag wordt...