donderdag,
13 augustus 2020
 
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Langerhans webshop

Boek Insulinetherapie in de eerste lijn, inclusief de behandeling met GLP1-analogen

Insulinetherapie is in de eerste lijn al jaren een vast onderdeel van de zorg voor patiënten
met type 2 diabetes. Dit boek is inmiddels de zesde druk en is weer volledig geactualiseerd en uitgebreid met een hoofdstuk over GLP1-analogen. Het boek is de onmisbare aanvulling op de Basiscursus Insulinetherapie, die al bijna 15 jaar de basis is voor verantwoord handelen.
Het onafhankelijke en ongesponsorde onderwijsprogramma van Langerhans is voor veel zorgprofessionals in de eerste lijn al vele jaren een garantie om hun deskundigheid op hoog niveau te brengen en te houden. De Basiscursus Insulinetherapie en de Thema-avonden zijn hierin een vast onderdeel van dit Langerhans curriculum en dit boek is een onmisbare vraagbaak.

ISBN: 9789078380221. Prijs: € 34,95

Voor meer informatie of direct bestellen klik hier

Boek Protocollaire Diabeteszorg, editie 2018-2019

In dit boek is de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 uit 2018 uitgeschreven in gedetailleerde praktijkgerichte protocollen. Tegelijk wordt richting gegeven aan praktijkondersteuners/verpleegkundigen of diabetesverpleegkundigen in hoeverre zelfstandig gewerkt kan worden en wanneer overlegd moet worden met een arts.
De vooral in tekst geschreven standaarden zijn hierbij omgezet in korte heldere
stukjes tekst en waar mogelijk vooral ook ondersteund met beslisbomen. Dit is de zesde druk van Protocollaire Diabeteszorg, dat sinds 2002 wordt gezien als het standaardwerk op het gebied van diabetes voor eerstelijns diabetesprofessionals.

ISBN: 9789082491425. Prijs: € 39,95

Voor meer informatie of direct bestellen klik hier
 

Boek Acute Diabetes Problemen in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost

Huisartsen en praktijkondersteuners worden vrijwel dagelijks benaderd met min of meer acute hulpvragen op het gebied van diabetes mellitus. Deze lopen uiteen van een eenvoudige vraag in het kader van de insulinebehandeling tot een vraag voor directe hulp bij een zieke of comateuze patiënt. Regelmatig gaan er bij de afhandeling van deze vragen zaken mis, helaas soms met dodelijke afloop. Dit boek wil daarin een helpende hand bieden. Een boek geschreven door kaderhuisartsen diabetes aangevuld met een hoogleraar interne geneeskunde.

ISBN: 9789078380214. Prijs: € 19,99

Voor meer informatie of direct bestellen klik hier

Diabetes Mellitus type 2; de achtergronden

Dit boek is opgezet als naslagwerk, maar ook prima te gebruiken in de opleiding. Omdat in het boek Protocollaire Diabeteszorg vooral de nadruk ligt op de beslisschema’s voor het handelen in de dagelijkse praktijk ontstond de vraag naar de achtergronden, de fysiologie en pathohofysiologie van de glucosestofwisseling, het ontstaan van complicaties en een verantwoording van de behandelopties. In het boek worden echter ook zaken behandeld als psychologische aspecten, intercurrente ziekten en specifieke aspecten bij bijvoorbeeld allochtonen en adolescenten. Tot slot staan er ook heel praktische hoofstukken in over de opzet van een diabetesspreekuur, het functioneren van ketenzorg en de betekenis van diabetes type 2 bij beroep, keuringen en verzekeringen. Bij het merendeel van de hoofdstukken is meegeschreven door experts op het betreffende gebied (oogarts, neuroloog, geneticus, bedrijfsarts etc.).
Hardcover, 232 pagina’s dubbel koloms druk full colour met schema’s, tabellen en foto’s.

ISBN: 9078380209. Prijs: € 54,95

Voor meer informatie of direct bestellen klik hier

Problemen bij diabetes mellitus, 40 casus uit de dagelijkse praktijk

Tijdens de nascholingsbijeenkomsten van Langerhans en op het Forum van de website diabetes2.nl worden continu vragen gesteld over diabetes mellitus.Inmiddels zijn er al meer dan 8000 vragen gesteld en beantwoord op het Forum. Hierbij kwamen allerlei onderwerpen aan bod:  van regulatieproblemen tot grapefruitsap, van intraperitoneale insulinetherapie tot rijbewijskeuring en van nieuwe diabetesmedicijnen tot maagbanden.

Aan de hand van 40 casus worden in dit boek frequent voorkomende problemen bij diabetes besproken en op een heldere en voor de dagelijkse praktijk relevante manier besproken. Een must om te lezen voor elke diabetesproffesional!


ISBN 9789078380177.  Prijs € 24,95

Direct leverbaar. Klik hier

Diabeteszorg aan het eind van het leven; een handleiding voor de praktijk

Wanneer de curatieve behandeling geen optie meer is, gaat een chronisch progressieve ziekte over in een palliatief en uiteindelijk terminaal stadium. In de palliatieve c.q. terminale fase van een aandoening verandert het beleid hoe om te gaan met diabetes. Het nastreven van scherpe streefwaarden en opsporen van late complicaties maakt plaats voor een diabetesbeleid dat zich richt op voorkomen van klachten en acute complicaties. Het document “End of Life, Diabetes Care” van de Britse Diabetes UK vormt de grondslag van dit boekje. Wij hopen dat de praktische diabetesadviezen voor deze fase, waar een Standaard niet geldt, de professionals van nut zullen zijn.

ISBN 9789078380139. Prijs: € 14,95

Direct leverbaar, klik hier

Insulinetherapie in de eerstelijn editie 2015

Insulinetherapie is een vast onderdeel geworden van de diabeteszorg in de eerste lijn. Dit boek, uitgegeven door Langerhans, wordt gezien als het basisboek voor professionals in de eerste lijn die zich bezig houden, of willen gaan houden met insulinetherapie. Langerhans verzorgt al jaren de cursus Insulinetherapie waarbij dit boek volledig wordt besproken.

Inmiddels de 5e volledig herziene druk, editie 2015.

Zie ook meer informatie over de nieuwe startcursus insulinetherapie door hier te klikken.

ISBN: 9789078380191. Prijs: € 29,95

Direct leverbaar, klik hier

Beslisbomen voor de huisartsenpost

De dienstenstructuur via huisartsenposten maakt het nodig dat er heldere afspraken gemaakt moeten worden over het bijreguleren van diabetespatiënten met een hyperglycemische en hypoglycemische ontregeling. Een grote huisartsenpost met een adherentiegebied van 300.000 tot 350.000 inwoners heeft al snel te maken met 4000 insulinegebruikende patiënten. Omdat een ontregeling vaak niet binnen een dienst van 8 uur opgelost is, is het verstandig om een protocol te gebruiken. Met behulp van deze beslisbomen met o.a. de ‘2-4-6’-regel is dit mogelijk.
Langerhans heeft dit kaartje o.a. gebaseerd op beslisbomen die ontwikkeld zijn door de Huisartsengroep Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL).

Klik hier voor meer informatie en voor gratis aanvraag

Insuline casuistiek, 40 waargebeurde casus uit de diabetespraktijk

In dit boek staan drie principes voorop:
1. Praktijkgerichtheid: de vraagsteller moet in de praktijk met het antwoord uit de voeten kunnen.
2. Onderbouwing vanuit de literatuur: naast ‘practice-based’ ook ‘evidence-based’.
3. Volstrekte onafhankelijkheid wat betreft de invloed van de industrie.

In totaal zijn in dit boek 40 casus opgenomen betreffende problemen bij de insulinetherapie.  Elk hoofdstuk begint met de presentatie van de casus volgens het format zoals dat ook wordt gebruikt op het forum en tijdens de cursussen van Langerhans.
Daarna volgt een bespreking van de knelpunten en de mogelijke oplossingen met een aantal referenties naar de relevante medische literatuur. Met andere woorden, dit boek is bedoeld voor iedereen die zich met lastige casuïstiek bezighoudt op het gebied van insulinetherapie vanuit het perspectief van de eerste lijn.

ISBN: 9789078380092. Prijs: € 24,95

Direct te bestellen, klik hier
 
 

Effectief zoeken en beoordelen van medische literatuur, een handleiding voor de praktijk inclusief praktische PubMed handleiding

In deze tijd waarin het internet op de meeste werkplekken vrij toegankelijk is, lijkt het zoeken naar medische informatie eenvoudig. Maar de meeste mensen die wel eens een zoekactie in bijvoorbeeld MEDLINE (PubMed) hebben verricht, kennen het gevoel van onbehagen dat hierbij kan optreden. Na een zoekactie zijn de resultaten vaak teleurstellend; het leverde weinig artikelen op waarnaar men echt zocht en vele, soms honderden, artikelen waarnaar men niet op zoek was. Verder blijft menigeen zich afvragen of er bij de verrichte zoekactie geen essentiële literatuur over het hoofd is gezien. Gelukkig zijn er binnen EBM handvatten ontwikkeld die het zoeken naar medische informatie vergemakkelijken.

We zullen u laten zien dat zo'n zoekactie goed is op te zetten, snel is uit te voeren, transparant is en dat daarbij de resultaten niet teleurstellend hoeven zijn. Zoals Anita Verhoeven al schreef in haar dissertatie: "Good searchers aren't born, they are made".

Dit boek is een volledige herziening van de vorige drukken. We hebben ons in deze editie nog meer geconcentreerd op de zoekmachine PubMed en we hebben daarbij nog een hoofdstuk toegevoegd waarmee nog sneller en eenvoudiger naar bewijs gezocht kan worden.

We hopen met dit boek bij te dragen aan het adequaat verrichten van zoekacties die gebaseerd zijn op de principes van EBM en een bijdrage te leveren aan de verdere implementatie van EBM in de dagelijkse praktijk. We hebben ervoor gekozen om met dit boek juist de professional in de dagelijkse praktijk te begeleiden op het terrein van het effectief zoeken van vakliteratuur en om daarbij enige achtergrondinformatie te geven bij het zoeken naar en beoordelen van bewijs.


ISBN: 9789078380122. Prijs: € 27,95

Direct te bestellen, klik hier