donderdag,
13 augustus 2020
 
 
 
LAATSTE nieuws
 
 
HBA1C calculator
 
 
Oude waarde:
%
Nieuwe waarde:
mmol/mol
 
 
 
 
 
 
 

Protocol Hoogbejaarden

In dit protocol wordt getracht tot een aanzet van protocollering te komen van de zorg voor de oudere mens met diabetes.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een protocol met voorstellen hoe de (huis)arts, de POH en verpleegkundige zouden kunnen handelen bij de hoogbejaarde patiëntengroep en anderzijds een protocol voor verantwoordelijke verzorgenden in de verzorgings- en verpleeghuizen.

Dit tweede protocol gaat uit van elementaire basiskennis en is vooral gericht op de bejaardenverzorgenden c.q. ziekenverzorgenden werkzaam in deze huizen.

Klik hier om het protocol de downloaden.

Klik hier om de richtlijn van Verenso te downloaden en klik hier voor de samenvatting (Multidisciplinaire richtlijn diabetes (kwetsbare ouderen))